top of page

Về chúng tôi

Thực hành của chúng tôi

Khoa Nhi Cy Fair là một phòng khám nhi thuộc sở hữu tư nhân được thành lập bởi Tiến sĩ Janie T. Doan, với hai địa điểm văn phòng, phục vụ khu vực Houston, Texas rộng lớn hơn.

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp, chất lượng cao cho từng bệnh nhân trong mọi cuộc gặp, một cách lịch sự và chuyên nghiệp. Việc thực hành tuân theo các hướng dẫn được khuyến nghị của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ về tăng trưởng và phát triển, khám và tiêm chủng cho bệnh nhân của chúng tôi.
 

Nhiệm vụ của chúng tôi

Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một môi trường nơi trẻ em cảm thấy được chào đón và cha mẹ cảm thấy tin tưởng vào sự chăm sóc của chúng tôi.  Chúng tôi cố gắng cung cấp dịch vụ chăm sóc nhi khoa tốt nhất cho sức khỏe và thể chất của con bạn khi chúng lớn lên và phát triển thành trưởng thành.


 

bottom of page