top of page

Gặp gỡ các bác sĩ

IMG_3876.jpg

Tiến sĩ Janie T. Doan, là bác sĩ nhi khoa được hội đồng chứng nhận bởi Hội đồng Nhi khoa Hoa Kỳ, đồng thời là người sáng lập Cy Fair Pediatrics. Cô sinh ra và lớn lên ở Houston, Texas and graded Summa Cum Laude với bằng Cử nhân Khoa học, chuyên ngành kép Sinh học and Hóa sinh của Đại học Houston Baptist. Sau đó, cô tiếp tục học tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas Tech- Trường Y khoa, nơi cô nhận Bằng Y khoa và theo học tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas tại Houston để hoàn thành chương trình nội trú của mình. Sau khi hoàn thành nội trú nhi khoa, bác sĩ Đoàn đã mở phòng khám riêng của mình vào năm 2012, nơi bà cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện đặc biệt cho bệnh nhân của mình.

Tiến sĩ Janie T. Doan MD, FAAP

Hội đồng được chứng nhận về Nhi khoa

IMG_3246.jpg

Tiến sĩ Valena CM Sellers is board bác sĩ nhi khoa được chứng nhận tại Khoa Nhi Cy Fair. Xuất thân từ La Coste, Texas, Tiến sĩ Sellers tốt nghiệp Đại học Texas San Antonio, nơi bà nhận bằng Cử nhân Khoa học về Sinh học. Bác sĩ Sellers tiếp tục học tại Chi nhánh Y khoa Đại học Texas- Galveston cho trường y, và sau đó tiếp tục hoàn thành khóa đào tạo nội trú tại Đại học Florida ở Gainesville, Florida. Cô trở lại tiểu bang Texas tuyệt vời vào năm 2017 để tham gia Cy Fair Pediatrics.

Tiến sĩ Valena Sellers MD, FAAP

Hội đồng được chứng nhận về Nhi khoa

thumbnail_C_edited.jpg

Tiến sĩ Valena CM Sellers is board bác sĩ nhi khoa được chứng nhận tại Khoa Nhi Cy Fair. Xuất thân từ La Coste, Texas, Tiến sĩ Sellers tốt nghiệp Đại học Texas San Antonio, nơi bà nhận bằng Cử nhân Khoa học về Sinh học. Bác sĩ Sellers tiếp tục học tại Chi nhánh Y khoa Đại học Texas- Galveston cho trường y, và sau đó tiếp tục hoàn thành khóa đào tạo nội trú tại Đại học Florida ở Gainesville, Florida. Cô trở lại tiểu bang Texas tuyệt vời vào năm 2017 để tham gia Cy Fair Pediatrics.

Tiến sĩ Valena Sellers MD, FAAP

Hội đồng được chứng nhận về Nhi khoa

bottom of page